Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-52076

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 130 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås varav 34 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 5 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 117 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås varav 22 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 5 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 5 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

26

Under VT2016 sökte 86 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås varav 43 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 5 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 5 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 125 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås varav 21 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås