Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, VFU Västra Götalandsregionen vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42076

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, VFU Västra Götalandsregionen vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 110 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, VFU Västra Götalandsregionen vid Högskolan i Borås varav 15 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 2 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 8 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås