Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-52067

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2016 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård på Högskolan i Borås i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård vid Högskolan i Borås varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 5 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

22

Under HT2015 sökte 91 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård vid Högskolan i Borås varav 33 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 4 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 4 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås