Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-62070

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 46 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre vid Högskolan i Borås varav 10 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 0 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås