Antagningspoäng för Systemarkitekturutbildningen vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42212

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.16 13.25 0.70 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Systemarkitekturutbildningen vid Högskolan i Borås antagningspoängen 13.16 i urvalsgrupp BI, 13.25 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 165 personer till Systemarkitekturutbildningen vid Högskolan i Borås varav 39 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 40 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 36 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 13.83 0.80 0.00
Urval 2 13.40 11.85 0.75
För höstterminen år 2015 hade Systemarkitekturutbildningen vid Högskolan i Borås antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 13.83 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

234

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 234 personer till Systemarkitekturutbildningen vid Högskolan i Borås varav 42 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 43 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 44 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.33 17.02 0.80 0.00
Urval 2 13.00 14.06 0.70
För höstterminen år 2014 hade Systemarkitekturutbildningen vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.33 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

197

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 197 personer till Systemarkitekturutbildningen vid Högskolan i Borås varav 52 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 32 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 31 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås