Antagningspoäng för Systemvetarutbildning vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42215

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 14.61 0.80 0.00 3.50
Urval 2 13.48 14.24 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Systemvetarutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 14.61 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

540

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 540 personer till Systemvetarutbildning vid Högskolan i Borås varav 69 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 79 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 74 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.31 14.55 0.75 0.00 0.00
Urval 2 12.96 13.62 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Systemvetarutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.31 i urvalsgrupp BI, 14.55 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

505

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

85

Under HT2019 sökte 505 personer till Systemvetarutbildning vid Högskolan i Borås varav 64 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 65 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 63 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.51 14.79 0.85 0.00 3.50
Urval 2 14.30 14.19 0.80 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Systemvetarutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.51 i urvalsgrupp BI, 14.79 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

551

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 551 personer till Systemvetarutbildning vid Högskolan i Borås varav 70 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 43 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 38 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.73 15.30 0.80 0.00
Urval 2 13.88 14.80 0.75
För höstterminen år 2017 hade Systemvetarutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.73 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

557

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 557 personer till Systemvetarutbildning vid Högskolan i Borås varav 66 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 54 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 46 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.71 15.45 1.00 3.00
Urval 2 14.90 15.30 0.95 3.00
För höstterminen år 2016 hade Systemvetarutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.71 i urvalsgrupp BI, 15.45 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

655

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 655 personer till Systemvetarutbildning vid Högskolan i Borås varav 95 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 41 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 35 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 15.70 0.90 3.00
Urval 2 14.90 14.59 0.85 3.00
För höstterminen år 2015 hade Systemvetarutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

488

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 488 personer till Systemvetarutbildning vid Högskolan i Borås varav 50 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 36 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 32 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.00 0.90 0.00
Urval 2 14.94 14.77 0.90
För höstterminen år 2014 hade Systemvetarutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

435

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 435 personer till Systemvetarutbildning vid Högskolan i Borås varav 49 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 30 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 26 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås