Antagningspoäng för Tekniskt Basår vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-52420

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.55 10.40 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Tekniskt Basår vid Högskolan i Borås antagningspoängen 12.55 i urvalsgrupp BI, 10.40 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

530

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

165

Under HT2019 sökte 530 personer till Tekniskt Basår vid Högskolan i Borås varav 88 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 124 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 165 personer varav 116 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.25 13.10 0.35 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt Basår vid Högskolan i Borås antagningspoängen 13.25 i urvalsgrupp BI, 13.10 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

572

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

145

Under HT2018 sökte 572 personer till Tekniskt Basår vid Högskolan i Borås varav 77 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 104 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 102 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 14.45 0.75 3.50
Urval 2 12.70 13.91 0.50 3.50
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt Basår vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 14.45 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

747

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

140

Under HT2017 sökte 747 personer till Tekniskt Basår vid Högskolan i Borås varav 111 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 90 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 99 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.35 0.85 3.00
Urval 2 14.60 14.65 0.75 3.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt Basår vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

782

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

115

Under HT2016 sökte 782 personer till Tekniskt Basår vid Högskolan i Borås varav 95 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 84 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 83 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 15.92 0.90 3.00
Urval 2 15.10 14.90 0.80 3.00
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt Basår vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

874

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

110

Under HT2015 sökte 874 personer till Tekniskt Basår vid Högskolan i Borås varav 114 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 80 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 79 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås