Antagningspoäng för Tekniskt Basår, 40 veckor vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42420

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.70 0.90 3.00
Urval 2 14.40 14.70 0.75 3.00
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt Basår, 40 veckor vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

860

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

140

Under HT2014 sökte 860 personer till Tekniskt Basår, 40 veckor vid Högskolan i Borås varav 134 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 99 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 102 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås