Antagningspoäng för Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-52422

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 12.33 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 12.33 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2018 sökte 79 personer till Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning vid Högskolan i Borås varav 14 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 4 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 4 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 14.34 0.70 0.00
Urval 2 12.20 0.65
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 14.34 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2017 sökte 113 personer till Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning vid Högskolan i Borås varav 31 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 3 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 3 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.30 0.65 2.00
Urval 2 14.63 14.22 0.60 2.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 128 personer till Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning vid Högskolan i Borås varav 25 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 5 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 16.80 0.65
Urval 2 14.30 15.53 0.55
Under terminen HT2015 hade utbildningen Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning på Högskolan i Borås 15.60 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 111 personer till Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning vid Högskolan i Borås varav 24 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 2 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 1 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås