Antagningspoäng för Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42422

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 14.63 0.60 0.00
Urval 2 13.60 14.02 0.30
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 14.63 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2014 sökte 114 personer till Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor vid Högskolan i Borås varav 19 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 3 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 5 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås