Antagningspoäng för Textil produktutveckling och entreprenörskap vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42509

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 18.06 0.70 0.00 0.00
Urval 2 16.10 18.35 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Textil produktutveckling och entreprenörskap vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 18.06 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

330

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 330 personer till Textil produktutveckling och entreprenörskap vid Högskolan i Borås varav 88 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 5 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 7 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.41 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Textil produktutveckling och entreprenörskap vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.41 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 246 personer till Textil produktutveckling och entreprenörskap vid Högskolan i Borås varav 41 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 16 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.26 16.67 0.75 0.00
Urval 2 15.31 14.25 0.65
För höstterminen år 2017 hade Textil produktutveckling och entreprenörskap vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.26 i urvalsgrupp BI, 16.67 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

234

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 234 personer till Textil produktutveckling och entreprenörskap vid Högskolan i Borås varav 41 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 8 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 17.70 0.95 0.00
Urval 2 18.13 17.58 0.90
För höstterminen år 2016 hade Textil produktutveckling och entreprenörskap vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

294

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 294 personer till Textil produktutveckling och entreprenörskap vid Högskolan i Borås varav 50 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 5 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 2 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.60 1.05 0.00
Urval 2 18.30 17.50 0.95
För höstterminen år 2015 hade Textil produktutveckling och entreprenörskap vid Högskolan i Borås antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

444

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

39

Under HT2015 sökte 444 personer till Textil produktutveckling och entreprenörskap vid Högskolan i Borås varav 113 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 5 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 5 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 18.87 0.95 0.00
Urval 2 18.40 18.38 0.80
För höstterminen år 2014 hade Textil produktutveckling och entreprenörskap vid Högskolan i Borås antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 18.87 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

411

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

39

Under HT2014 sökte 411 personer till Textil produktutveckling och entreprenörskap vid Högskolan i Borås varav 108 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 4 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 5 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås