Antagningspoäng för Textilekonomutbildning vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42523

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.06 17.60 0.85 0.00 0.00
Urval 2 17.54 17.60 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Textilekonomutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.06 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 359 personer till Textilekonomutbildning vid Högskolan i Borås varav 130 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 7 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.17 17.76 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.30 17.56 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Textilekonomutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.17 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 313 personer till Textilekonomutbildning vid Högskolan i Borås varav 120 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 6 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 10 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.49 18.15 1.05 0.00 0.00
Urval 2 18.25 18.15 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Textilekonomutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.49 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 402 personer till Textilekonomutbildning vid Högskolan i Borås varav 159 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 7 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.23 19.23 1.05 0.00
Urval 2 18.75 19.23 1.05
För höstterminen år 2017 hade Textilekonomutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 19.23 i urvalsgrupp BI, 19.23 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

525

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 525 personer till Textilekonomutbildning vid Högskolan i Borås varav 210 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 7 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.45 18.98 1.15 0.00
Urval 2 18.45 18.90 1.15
För höstterminen år 2016 hade Textilekonomutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 19.45 i urvalsgrupp BI, 18.98 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

601

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 601 personer till Textilekonomutbildning vid Högskolan i Borås varav 243 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 9 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 11 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.23 1.25 0.00
Urval 2 19.02 18.27 1.10
För höstterminen år 2015 hade Textilekonomutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.23 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

661

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 661 personer till Textilekonomutbildning vid Högskolan i Borås varav 248 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 5 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 19.60 1.20 0.00
Urval 2 18.80 19.25 1.20
För höstterminen år 2014 hade Textilekonomutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 19.25 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

603

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

53

Under HT2014 sökte 603 personer till Textilekonomutbildning vid Högskolan i Borås varav 252 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 1 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 2 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås