Antagningspoäng för Textilingenjörsutbildning vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42505

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.73 20.71 1.30
Urval 2 19.00 20.71 0.80
Under terminen HT2016 hade utbildningen Textilingenjörsutbildning på Högskolan i Borås 18.73 i urvalsgrupp BI, 20.71 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 135 personer till Textilingenjörsutbildning vid Högskolan i Borås varav 46 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 5 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.48 17.00 0.50 99.99
Urval 2 14.40 17.00 0.50 99.99
Höstterminen år 2015 hade Textilingenjörsutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 13.48 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

34

Under HT2015 sökte 161 personer till Textilingenjörsutbildning vid Högskolan i Borås varav 38 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 8 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 5 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 15.50 0.60 0.00
Urval 2 15.84 15.50 0.50 99.99 3.00
För höstterminen år 2014 hade Textilingenjörsutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

164

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

46

Under HT2014 sökte 164 personer till Textilingenjörsutbildning vid Högskolan i Borås varav 46 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 5 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 4 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås