Antagningspoäng för Webbredaktör vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42350

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.48 15.50 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Webbredaktör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.48 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

271

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 271 personer till Webbredaktör vid Högskolan i Borås varav 30 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 29 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 30 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 14.80 0.60 3.00
Urval 2 10.47 3.00
För höstterminen år 2017 hade Webbredaktör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

310

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 310 personer till Webbredaktör vid Högskolan i Borås varav 43 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 21 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 23 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.16 0.70 3.50
Urval 2 13.75 14.48 0.50
För höstterminen år 2016 hade Webbredaktör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.16 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

391

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 391 personer till Webbredaktör vid Högskolan i Borås varav 58 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 14 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 22 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.40 0.70 4.00
Urval 2 14.20 14.32 0.55
För höstterminen år 2015 hade Webbredaktör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

387

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 387 personer till Webbredaktör vid Högskolan i Borås varav 54 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 24 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 18 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.55 0.70 4.00
Urval 2 14.40 14.54 0.60
För höstterminen år 2014 hade Webbredaktör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.55 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

360

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 360 personer till Webbredaktör vid Högskolan i Borås varav 50 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 27 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 26 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås