Antagningspoäng för Webbredaktör, distansutbildning vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42330

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.09 15.41 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 14.10 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Webbredaktör, distansutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.09 i urvalsgrupp BI, 15.41 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

711

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

170

Under HT2020 sökte 711 personer till Webbredaktör, distansutbildning vid Högskolan i Borås varav 120 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 34 var män och 166 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 39 var män och 129 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 16.58 0.45 0.00 3.00
Urval 2 11.60 14.52 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Webbredaktör, distansutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 16.58 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

725

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

170

Under HT2019 sökte 725 personer till Webbredaktör, distansutbildning vid Högskolan i Borås varav 147 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 30 var män och 170 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 32 var män och 137 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.96 0.65 0.00 3.00
Urval 2 16.00 16.09 0.60 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Webbredaktör, distansutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.96 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

903

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

100

Under HT2018 sökte 903 personer till Webbredaktör, distansutbildning vid Högskolan i Borås varav 161 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 23 var män och 116 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 17 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.66 0.80 3.50
Urval 2 16.40 17.57 0.70 3.00
För höstterminen år 2017 hade Webbredaktör, distansutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.66 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

883

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 883 personer till Webbredaktör, distansutbildning vid Högskolan i Borås varav 179 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 21 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 16 var män och 84 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.90 0.85 4.00
Urval 2 17.36 17.60 0.80 4.00
För höstterminen år 2016 hade Webbredaktör, distansutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

961

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

85

Under HT2016 sökte 961 personer till Webbredaktör, distansutbildning vid Högskolan i Borås varav 181 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 22 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 17 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.71 1.00 4.00
Urval 2 18.10 18.35 0.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Webbredaktör, distansutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.71 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

992

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 992 personer till Webbredaktör, distansutbildning vid Högskolan i Borås varav 202 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 18 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 18 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.30 0.80 3.00
Urval 2 16.43 16.68 0.65 3.00
För höstterminen år 2014 hade Webbredaktör, distansutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

819

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 819 personer till Webbredaktör, distansutbildning vid Högskolan i Borås varav 185 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 32 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 22 var män och 88 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås