Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19616

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 16.10 0.45 3.00
Urval 2 13.60 14.86
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

585

Antagna urval 1

103

Antagna urval 2

103

Under HT2017 sökte 585 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 vid Högskolan i Gävle varav 156 i första hand. Totalt antogs 103 personer i det första urvalet varav 2 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 103 personer varav 6 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.30 0.50 4.00
Urval 2 14.62 15.68 0.20 99.99 4.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

591

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 591 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 vid Högskolan i Gävle varav 152 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 3 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 4 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 16.30 0.40 4.00
Urval 2 13.30 14.37 0.20 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

415

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 415 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 vid Högskolan i Gävle varav 75 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 6 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 4 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.23 16.41 0.70 0.00
Urval 2 16.68 15.09 0.65
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.23 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

395

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 395 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 vid Högskolan i Gävle varav 67 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 2 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 1 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle