Antagningspoäng för Masterprogram i socialt arbete vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19201

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen VT2017 hade utbildningen Masterprogram i socialt arbete på Högskolan i Gävle i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

60

Under VT2017 sökte 0 personer till Masterprogram i socialt arbete vid Högskolan i Gävle varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle