Antagningspoäng för Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19806

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.53 0.90 4.00
Urval 2 16.84 16.97 0.75
För höstterminen år 2017 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.53 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

791

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 791 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 101 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 15 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 18 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.83 0.90 0.00
Urval 2 17.80 17.20 0.85
För höstterminen år 2016 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.83 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

824

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 824 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 111 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 13 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 15 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.56 0.95 4.00
Urval 2 17.70 16.91 0.85 4.00
För höstterminen år 2015 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

903

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 903 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 151 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 11 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 13 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.31 0.85 0.00
Urval 2 17.88 16.46 0.80
För höstterminen år 2014 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.31 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

781

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 781 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 126 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 13 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 14 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle