Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-29301

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 16.77 0.50 0.00 4.00
Urval 2 15.70 16.07 0.35 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 16.77 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1026

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2020 sökte 1026 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 250 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 16 var män och 102 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 13 var män och 105 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 18.24 0.70 0.00 4.00
Urval 2 14.40 15.79 0.70 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.05 i urvalsgrupp BI, 18.24 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

554

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under VT2020 sökte 554 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 120 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 16 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 17 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.86 15.98 0.60 0.00 4.00
Urval 2 15.31 15.20 0.45 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.86 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

840

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2019 sökte 840 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 207 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 21 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 22 var män och 96 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.41 15.30 0.55 0.00 0.00
Urval 2 14.41 14.48 0.50 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.41 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

552

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under VT2019 sökte 552 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 133 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 15 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 9 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 16.01 0.60 0.00 4.00
Urval 2 15.10 15.06 0.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1018

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2018 sökte 1018 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 239 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 12 var män och 108 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 8 var män och 112 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.01 15.62 0.55 0.00 0.00
Urval 2 13.33 15.00 0.55 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.01 i urvalsgrupp BI, 15.62 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

512

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under VT2018 sökte 512 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 131 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 12 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 10 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.35 0.70 3.50
Urval 2 15.50 15.82 0.60 3.50
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1152

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2017 sökte 1152 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 226 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.84 16.10 0.65 3.00
Urval 2 15.84 15.78 0.65 3.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.84 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

578

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under VT2017 sökte 578 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 42 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 6 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.62 0.75 3.00
Urval 2 15.60 16.06 0.70 3.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.62 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1686

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2016 sökte 1686 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 295 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 17 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 20 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.91 17.23 0.75 3.50
Urval 2 16.91 16.61 0.70 3.50
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.91 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

757

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under VT2016 sökte 757 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 56 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 4 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.02 0.80 3.00
Urval 2 16.50 16.76 0.75 3.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1861

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

105

Under HT2015 sökte 1861 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 273 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 14 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 20 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.26 0.80 4.00
Urval 2 16.47 16.32 0.75 3.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.26 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

931

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2015 sökte 931 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 45 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 16.83 0.80 4.00
Urval 2 16.60 16.70 0.70 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 16.83 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1648

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

105

Under HT2014 sökte 1648 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 247 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 16 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 17 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.49 0.75 0.00
Urval 2 16.47 16.41 0.70
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.49 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

510

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

0

Under VT2014 sökte 510 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 51 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 4 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle