Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19124

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 18.71 0.90 0.00 4.00
Urval 2 18.65 18.54 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 18.71 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1101

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2020 sökte 1101 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 148 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 18.44 0.90 0.00 0.00
Urval 2 17.50 18.02 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 18.44 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2042

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 2042 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 267 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 18.75 0.90 0.00 4.00
Urval 2 17.17 17.71 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2625

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 2625 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 379 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 5 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.49 1.00 4.00
Urval 2 17.40 17.50 0.90 4.00
För höstterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.49 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1133

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 1133 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 62 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 2 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.31 19.40 1.05 4.00
Urval 2 18.75 19.18 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.31 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2175

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 2175 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 212 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 12 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 9 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 20.15 1.05 4.00
Urval 2 18.75 18.81 1.00 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 20.15 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2177

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 2177 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 204 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.78 1.10 0.00
Urval 2 18.36 18.53 0.95
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.78 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1694

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 1694 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 180 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 2 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 3 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle