Antagningspoäng för Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19807

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.70 1.05 0.00
Urval 2 17.81 16.48 0.90
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

673

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 673 personer till Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete vid Högskolan i Gävle varav 90 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 4 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 4 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle