Antagningspoäng för Tekniskt basår - Maskiningenjör (Co-op) vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19118

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 14.63 0.75 0.00
Urval 2 14.20 13.69 0.60
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår - Maskiningenjör (Co-op) vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 14.63 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

377

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 377 personer till Tekniskt basår - Maskiningenjör (Co-op) vid Högskolan i Gävle varav 92 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 56 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 59 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.83 15.50 0.80 0.00
Urval 2 12.65 15.50 0.60
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår - Maskiningenjör (Co-op) vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.83 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 131 personer till Tekniskt basår - Maskiningenjör (Co-op) vid Högskolan i Gävle varav 16 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 13 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle