Antagningspoäng för utbildningar vid Högskolan i Halmstad

Om Högskolan i Halmstad
Ort: Halmstad
Antal utbildningar:106

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Högskolan i Halmstad och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Affärssystemprogrammet Högskolan i Halmstad 16.10 15.50 0.85
Ämneslärarutbildning (åk 7-9) Högskolan i Halmstad - - 0.15
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), engelska - historia - religion Högskolan i Halmstad - - 0.10
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), idrott och hälsa - historia - religion Högskolan i Halmstad - - 0.25
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), samhällskunskap - historia - religion Högskolan i Halmstad - - 0.25
Ämneslärarutbildning (åk 7-9), svenska - historia - religion Högskolan i Halmstad - - 0.25
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - engelska samt ett av ämnena historia - religionskunskap Högskolan i Halmstad 15.05 15.33 0.40
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - samhällskunskap samt ett av ämnena historia - religion Högskolan i Halmstad 15.30 14.45 0.40
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - svenska samt ett av ämnena engelska - historia - religion Högskolan i Halmstad 15.90 14.98 0.55
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan), naturkunskap samt ett av ämnena engelska - matematik Högskolan i Halmstad - - 0.05
Biomedicin - inriktning fysisk träning Högskolan i Halmstad 12.54 13.80 0.50
Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik Högskolan i Halmstad - - 0.60
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Högskolan i Halmstad 17.50 17.03 0.95
Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering Högskolan i Halmstad - - -
Byggingenjör - byggprodukt- och byggproduktionsutveckling Högskolan i Halmstad - - -
Byggingenjör - byggproduktion och projektledning Högskolan i Halmstad - - 0.75
Byggingenjör - fastighet och energi Högskolan i Halmstad 16.40 13.34 0.85
CAD-tekniker Högskolan i Halmstad 13.30 - 0.55
Civilekonomprogrammet Högskolan i Halmstad 18.70 18.41 1.10
Civilingenjör i datateknik Högskolan i Halmstad 16.70 14.20 0.65
Dataingenjör Högskolan i Halmstad 12.11 13.96 0.45
Digital design och innovation Högskolan i Halmstad 16.20 15.15 0.70
Ekonomprogrammet Högskolan i Halmstad 18.40 18.07 1.10
Elektroingenjör Högskolan i Halmstad 15.04 15.96 0.50
Energiekonomprogrammet Högskolan i Halmstad - - -
Energiingenjör - förnybar energi Högskolan i Halmstad 16.00 13.45 0.65
Förskollärarutbildning Högskolan i Halmstad 16.42 16.37 0.60
Grundlärarutbildning (åk 4-6) Högskolan i Halmstad 16.20 16.06 0.70
Grundlärarutbildning (åk F-3) Högskolan i Halmstad 15.55 15.91 0.50
Hållbar turismutveckling Högskolan i Halmstad - - 0.50
Hälsopedagogiskt program Högskolan i Halmstad 14.50 15.40 0.50
Idrottsvetenskap - idrotts- och motionspsykologi Högskolan i Halmstad 14.30 13.90 0.40
Internationella marknadsföringsprogrammet Högskolan i Halmstad 17.70 17.02 0.95
IT-forensik och informationssäkerhet Högskolan i Halmstad 15.90 15.65 0.85
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9 Högskolan i Halmstad 18.30 - -
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan Högskolan i Halmstad 15.58 - -
Kultur, kommunikation och administration Högskolan i Halmstad - - 0.20
Kulturprogrammet Högskolan i Halmstad - - 0.05
Magisterprogram i aktionslärande Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i arbetsvetenskap Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i biomedicin inriktning fysisk träning och prestation Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i datornätverksteknik Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i elektronikdesign Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i energiteknik - förnybar energi Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i handikappvetenskap Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i informatik Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i internationell marknadsföring Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i maskinteknik Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i statsvetenskap Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i strategisk ledning Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogram i teknisk projektledning och affärsutveckling Högskolan i Halmstad 14.57 10.42 0.75
Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap Högskolan i Halmstad - - -
Magisterprogrammet revisor och bank Högskolan i Halmstad - - -
Maskiningenjör - datorstödd produktframtagning Högskolan i Halmstad - - 1.00
Maskiningenjör - produktionsutveckling Högskolan i Halmstad - - 0.85
Maskiningenjör - teknisk design Högskolan i Halmstad - - 0.75
Masterprogram i hälsa och livsstil Högskolan i Halmstad - - -
Masterprogram i inbyggda och intelligenta system Högskolan i Halmstad - - -
Masterprogram i informationsteknologi Högskolan i Halmstad - - -
Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning internationell marknadsföring Högskolan i Halmstad - - -
Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning strategisk ledning Högskolan i Halmstad - - -
Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning teknisk projektledning Högskolan i Halmstad 12.45 17.91 0.90
Mekatronikingenjör Högskolan i Halmstad 14.85 13.29 0.70
Miljö- och hälsoskydd Högskolan i Halmstad - - 0.55
Miljöstrateg Högskolan i Halmstad 12.90 10.80 0.30
Miljövetenskapligt program, inriktning miljö- och hälsoskydd Högskolan i Halmstad 14.55 10.44 0.25
Naturvård och artmångfald Högskolan i Halmstad 14.50 11.83 0.70
Nätverksdesign och datordrift Högskolan i Halmstad 10.82 10.06 0.30
Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap Högskolan i Halmstad 17.50 17.04 0.85
Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete Högskolan i Halmstad 16.00 16.12 0.70
Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning Högskolan i Halmstad 17.79 18.90 1.10
Påbyggnadsutbildning med inriktning fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad - - 1.10
Professionell idrottskarriär och arbetsliv Högskolan i Halmstad 10.60 - 0.15
Professionellt idrottsutövande - inriktning golf Högskolan i Halmstad - - 0.30
Samhällsanalys och kommunikation, inriktning medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan i Halmstad 16.50 15.65 0.65
Samhällsanalys och kommunikation, inriktning statsvetenskap Högskolan i Halmstad 15.10 14.65 0.45
Samhällsförändring och social hållbarhet Högskolan i Halmstad 15.00 15.13 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Halmstad 17.10 17.15 0.85
Specialisering inom ögonsjukvård - oftalmologisk omvårdnad Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård Högskolan i Halmstad - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård Högskolan i Halmstad - - -
Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning Högskolan i Halmstad 11.50 11.60 0.20
Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning och redigering Högskolan i Halmstad - - 0.30
Teknisk bastermin: Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik Högskolan i Halmstad - - 0.40
Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering Högskolan i Halmstad - - 0.80
Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggprodukt- och byggproduktionsutveckling Högskolan i Halmstad - - 0.30
Teknisk bastermin: Byggingenjör - byggproduktion och projektledning Högskolan i Halmstad - - 0.80
Teknisk bastermin: Byggingenjör - fastighet och energi Högskolan i Halmstad - - 0.20
Teknisk bastermin: Dataingenjör Högskolan i Halmstad - - 0.10
Teknisk bastermin: Elektroingenjör Högskolan i Halmstad - - 0.10
Teknisk bastermin: Energiingenjör - förnybar energi Högskolan i Halmstad - - 0.50
Teknisk bastermin: Maskiningenjör Högskolan i Halmstad - - 0.20
Teknisk bastermin: Maskiningenjör - datorstödd produktframtagning Högskolan i Halmstad - - 0.80
Teknisk bastermin: Maskiningenjör - produktionsutveckling Högskolan i Halmstad - - 0.55
Teknisk bastermin: Maskiningenjör - teknisk design Högskolan i Halmstad - - 0.95
Teknisk bastermin: Mekatronikingenjör Högskolan i Halmstad - - 0.60
Teknisk bastermin: Utvecklingsingenjör Högskolan i Halmstad - - 0.50
Utvecklingsingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad 15.08 14.00 0.85
Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, inriktning åk 7-9 Högskolan i Halmstad - - -
Webbdesign Högskolan i Halmstad - - 0.70