Antagningspoäng för Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-13020

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.08 15.20 0.70 0.00 0.00
Urval 2 14.41 14.17 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.08 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

336

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 336 personer till Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 59 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 42 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 36 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.73 14.42 0.70 0.00 0.00
Urval 2 13.49 13.90 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.73 i urvalsgrupp BI, 14.42 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

339

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 339 personer till Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 52 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 47 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 35 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.94 15.20 0.75 0.00
Urval 2 13.71 14.67 0.65
För höstterminen år 2017 hade Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.94 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

379

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 379 personer till Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 46 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 40 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 35 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 15.50 0.85 0.00
Urval 2 15.52 15.50 0.85
För höstterminen år 2016 hade Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

463

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 463 personer till Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 56 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 37 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 30 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.60 0.90
Urval 2 16.60 15.37 0.80
Under terminen HT2015 hade utbildningen Affärssystemprogrammet på Högskolan i Halmstad 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

392

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

48

Under HT2015 sökte 392 personer till Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 46 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 34 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 26 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.50 0.85 0.00
Urval 2 16.30 15.35 0.85
För höstterminen år 2014 hade Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

299

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 299 personer till Affärssystemprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 48 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 29 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 21 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad