Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning (åk 7-9) vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-11210

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 13.00 0.15 4.00
Urval 2 12.40 12.27 0.15
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning (åk 7-9) vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 13.00 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 186 personer till Ämneslärarutbildning (åk 7-9) vid Högskolan i Halmstad varav 29 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 14 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad