Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning (åk 7-9), engelska - historia - religion vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-14006

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.00 11.67 0.10 99.99 0.00
Urval 2 11.00 11.67 0.10 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning (åk 7-9), engelska - historia - religion vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 11.00 i urvalsgrupp BI, 11.67 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 64 personer till Ämneslärarutbildning (åk 7-9), engelska - historia - religion vid Högskolan i Halmstad varav 11 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 6 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad