Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning (åk 7-9), idrott och hälsa - historia - religion vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-14004

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 12.45 0.25 99.99
Urval 2 13.00 12.45 0.25 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning (åk 7-9), idrott och hälsa - historia - religion vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 12.45 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 102 personer till Ämneslärarutbildning (åk 7-9), idrott och hälsa - historia - religion vid Högskolan i Halmstad varav 15 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 13 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad