Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning (åk 7-9), samhällskunskap - historia - religion vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-14005

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 12.79 0.25 0.00
Urval 2 13.40 12.79 0.45
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning (åk 7-9), samhällskunskap - historia - religion vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, 12.79 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 89 personer till Ämneslärarutbildning (åk 7-9), samhällskunskap - historia - religion vid Högskolan i Halmstad varav 10 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad