Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning (åk 7-9), svenska - historia - religion vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-14003

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.80 12.80 0.25 2.00
Urval 2 13.40 12.80 0.25 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning (åk 7-9), svenska - historia - religion vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.80 i urvalsgrupp BI, 12.80 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 82 personer till Ämneslärarutbildning (åk 7-9), svenska - historia - religion vid Högskolan i Halmstad varav 10 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad