Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - engelska samt ett av ämnena historia - religionskunskap vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-14008

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 15.33 0.40 3.00
Urval 2 12.83 14.98 0.35 2.50
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - engelska samt ett av ämnena historia - religionskunskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.05 i urvalsgrupp BI, 15.33 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

28

Under HT2016 sökte 186 personer till Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - engelska samt ett av ämnena historia - religionskunskap vid Högskolan i Halmstad varav 28 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 21 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 18 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 14.06 0.15 0.00
Urval 2 13.20 14.06 0.15
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - engelska samt ett av ämnena historia - religionskunskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 14.06 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 101 personer till Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - engelska samt ett av ämnena historia - religionskunskap vid Högskolan i Halmstad varav 17 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.38 0.55 99.99 0.00
Urval 2 11.38 0.75 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - engelska samt ett av ämnena historia - religionskunskap vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 11.38 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

73

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 73 personer till Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - engelska samt ett av ämnena historia - religionskunskap vid Högskolan i Halmstad varav 7 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 12 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 9 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad