Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan), naturkunskap samt ett av ämnena engelska - matematik vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-14007

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.99 0.05 99.99
Urval 2 19.29 0.05 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan), naturkunskap samt ett av ämnena engelska - matematik vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.99 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 36 personer till Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan), naturkunskap samt ett av ämnena engelska - matematik vid Högskolan i Halmstad varav 11 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad