Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - samhällskunskap samt ett av ämnena historia - religion vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-14009

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 14.45 0.40 0.00
Urval 2 15.90 14.45 0.40
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - samhällskunskap samt ett av ämnena historia - religion vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 14.45 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

28

Under HT2016 sökte 184 personer till Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - samhällskunskap samt ett av ämnena historia - religion vid Högskolan i Halmstad varav 31 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 29 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 20 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 13.98 0.50 3.00
Urval 2 14.41 12.95 0.25
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - samhällskunskap samt ett av ämnena historia - religion vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 13.98 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 108 personer till Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - samhällskunskap samt ett av ämnena historia - religion vid Högskolan i Halmstad varav 25 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 17 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 17.93 0.60
Urval 2 14.95 17.93 0.60
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - samhällskunskap samt ett av ämnena historia - religion på Högskolan i Halmstad 14.90 i urvalsgrupp BI, 17.93 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 85 personer till Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - samhällskunskap samt ett av ämnena historia - religion vid Högskolan i Halmstad varav 21 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 12 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 9 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad