Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - svenska samt ett av ämnena engelska - historia - religion vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-14010

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 14.98 0.55 0.00
Urval 2 11.80 13.15 0.55
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - svenska samt ett av ämnena engelska - historia - religion vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 14.98 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 172 personer till Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - svenska samt ett av ämnena engelska - historia - religion vid Högskolan i Halmstad varav 16 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 6 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 9 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.22 14.64 0.15 0.00
Urval 2 14.70 14.64 0.15
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - svenska samt ett av ämnena engelska - historia - religion vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.22 i urvalsgrupp BI, 14.64 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 119 personer till Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - svenska samt ett av ämnena engelska - historia - religion vid Högskolan i Halmstad varav 24 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 8 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 5 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 17.53 0.70 0.00
Urval 2 15.40 17.53 0.70
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - svenska samt ett av ämnena engelska - historia - religion vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 17.53 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 90 personer till Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) - svenska samt ett av ämnena engelska - historia - religion vid Högskolan i Halmstad varav 17 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 7 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad