Antagningspoäng för Biomedicin - inriktning fysisk träning vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10016

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.80 13.35 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Biomedicin - inriktning fysisk träning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.80 i urvalsgrupp BI, 13.35 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

48

Under HT2019 sökte 235 personer till Biomedicin - inriktning fysisk träning vid Högskolan i Halmstad varav 42 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 16 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 14 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.54 13.80 0.50 99.99 0.00
Urval 2 12.54 14.33 0.50 99.99
Höstterminen år 2016 hade Biomedicin - inriktning fysisk träning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.54 i urvalsgrupp BI, 13.80 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

202

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 202 personer till Biomedicin - inriktning fysisk träning vid Högskolan i Halmstad varav 29 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 12 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.09 13.25 0.40 99.99 0.00
Urval 2 17.90 13.25 0.70 99.99
Höstterminen år 2015 hade Biomedicin - inriktning fysisk träning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.09 i urvalsgrupp BI, 13.25 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

220

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

21

Under HT2015 sökte 220 personer till Biomedicin - inriktning fysisk träning vid Högskolan i Halmstad varav 33 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 12 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 6 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.38 1.00 0.00
Urval 2 17.92 18.31 1.00
För höstterminen år 2014 hade Biomedicin - inriktning fysisk träning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

616

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

41

Under HT2014 sökte 616 personer till Biomedicin - inriktning fysisk träning vid Högskolan i Halmstad varav 160 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 26 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 18 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad