Antagningspoäng för Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10017

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.76 0.60 0.00
Urval 2 17.30 16.00 0.60 99.99
För höstterminen år 2015 hade Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.76 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

22

Under HT2015 sökte 137 personer till Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik vid Högskolan i Halmstad varav 17 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 15 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.32 13.06 0.50 99.99
Urval 2 15.00 13.06 0.75 99.99
Höstterminen år 2014 hade Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.32 i urvalsgrupp BI, 13.06 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

21

Under HT2014 sökte 109 personer till Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik vid Högskolan i Halmstad varav 16 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 14 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 13 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad