Antagningspoäng för Bygg- och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10001

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.82 16.50 0.75 0.00 4.00
Urval 2 16.25 16.50 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Bygg- och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.82 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

683

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

72

Under HT2020 sökte 683 personer till Bygg- och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 167 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 41 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 37 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.52 16.11 0.75 0.00 0.00
Urval 2 14.61 16.11 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Bygg- och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.52 i urvalsgrupp BI, 16.11 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

612

Antagna urval 1

108

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 612 personer till Bygg- och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 118 i första hand. Totalt antogs 108 personer i det första urvalet varav 61 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 44 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.66 16.60 0.80 0.00 0.00
Urval 2 16.02 16.60 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Bygg- och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.66 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

758

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 758 personer till Bygg- och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 149 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 53 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 39 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 16.75 0.90 0.00
Urval 2 16.29 16.75 0.90
För höstterminen år 2017 hade Bygg- och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

799

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

82

Under HT2017 sökte 799 personer till Bygg- och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 162 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 43 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 32 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.03 0.95 0.00
Urval 2 16.75 16.65 0.90
För höstterminen år 2016 hade Bygg- och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1061

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 1061 personer till Bygg- och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 181 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 34 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 28 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.55 1.05 0.00
Urval 2 18.30 17.55 1.00
För höstterminen år 2015 hade Bygg- och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

797

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 797 personer till Bygg- och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 141 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 21 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 15 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.05 0.95 0.00
Urval 2 17.80 16.87 1.00
För höstterminen år 2014 hade Bygg- och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.05 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

628

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 628 personer till Bygg- och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 88 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 21 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 16 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad