Antagningspoäng för Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10026

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

3

Under HT2018 sökte 31 personer till Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering vid Högskolan i Halmstad varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.91 0.95 0.00
Urval 2 11.17 15.91 0.95
För höstterminen år 2014 hade Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.91 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 269 personer till Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering vid Högskolan i Halmstad varav 31 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 22 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 20 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad