Antagningspoäng för Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10026

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.91 0.95 0.00
Urval 2 11.17 15.91 0.95
För höstterminen år 2014 hade Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.91 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 269 personer till Byggingenjör - byggkonstruktion och projektering vid Högskolan i Halmstad varav 31 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 22 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 20 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad