Antagningspoäng för Byggingenjör - byggproduktion och projektledning vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10028

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 15.23 0.75 0.00
Urval 2 15.80 15.23 0.70
För höstterminen år 2014 hade Byggingenjör - byggproduktion och projektledning vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 15.23 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 226 personer till Byggingenjör - byggproduktion och projektledning vid Högskolan i Halmstad varav 24 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 19 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 18 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad