Antagningspoäng för Byggingenjör - fastighet och energi vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10029

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 13.34 0.85 99.99 0.00
Urval 2 16.40 13.34 0.85 99.99
Höstterminen år 2016 hade Byggingenjör - fastighet och energi vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 13.34 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

87

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 87 personer till Byggingenjör - fastighet och energi vid Högskolan i Halmstad varav 17 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 18 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 16 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.37 14.04 0.50 0.00
Urval 2 15.37 14.04 0.50
För höstterminen år 2015 hade Byggingenjör - fastighet och energi vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.37 i urvalsgrupp BI, 14.04 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 75 personer till Byggingenjör - fastighet och energi vid Högskolan i Halmstad varav 12 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 13 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 8 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 14.68 0.70 0.00
Urval 2 13.40 13.46 0.70 99.99
För höstterminen år 2014 hade Byggingenjör - fastighet och energi vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 14.68 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

150

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 150 personer till Byggingenjör - fastighet och energi vid Högskolan i Halmstad varav 6 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 13 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 10 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad