Antagningspoäng för CAD-tekniker vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10030

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 0.55 99.99 0.00
Urval 2 18.50 0.55
Höstterminen år 2016 hade CAD-tekniker vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 195 personer till CAD-tekniker vid Högskolan i Halmstad varav 12 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 12 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 11.65 1.05 99.99 3.50
Urval 2 17.10 17.10 0.70 99.99 3.50
Höstterminen år 2015 hade CAD-tekniker vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 11.65 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 133 personer till CAD-tekniker vid Högskolan i Halmstad varav 9 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 17 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.79 15.00 0.80 3.00
Urval 2 14.10 13.45 0.70
För höstterminen år 2014 hade CAD-tekniker vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.79 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 334 personer till CAD-tekniker vid Högskolan i Halmstad varav 75 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 42 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 32 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad