Antagningspoäng för Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10002

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.64 0.95 0.00 0.00
Urval 2 18.50 17.18 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.64 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1376

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

82

Under HT2020 sökte 1376 personer till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 210 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 51 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 44 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.91 17.50 1.00 0.00 0.00
Urval 2 17.70 17.50 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.91 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1225

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

95

Under HT2019 sökte 1225 personer till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 189 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 72 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 57 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.64 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.81 17.64 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.64 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1537

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

88

Under HT2018 sökte 1537 personer till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 146 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 53 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 88 personer varav 42 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.84 1.10 0.00
Urval 2 17.81 17.78 1.05
För höstterminen år 2017 hade Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.84 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1637

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

85

Under HT2017 sökte 1637 personer till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 139 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 50 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 39 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.41 1.10 0.00
Urval 2 18.70 18.41 1.10
För höstterminen år 2016 hade Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.41 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1821

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 1821 personer till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 164 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 44 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 36 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 19.40 1.25 0.00
Urval 2 19.30 19.45 1.25
För höstterminen år 2015 hade Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 19.25 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1996

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

42

Under HT2015 sökte 1996 personer till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 158 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 28 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 21 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.52 20.31 1.25 0.00
Urval 2 19.55 20.31 1.20
För höstterminen år 2014 hade Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 19.52 i urvalsgrupp BI, 20.31 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2297

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

44

Under HT2014 sökte 2297 personer till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 226 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 24 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 17 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad