Antagningspoäng för Civilekonomprogrammet, senare del av program, termin 3 vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-D0000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59 0.00 1.00 0.00 0.00
Urval 2 18.59 0.00 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilekonomprogrammet, senare del av program, termin 3 vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 18.59 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2020 sökte 19 personer till Civilekonomprogrammet, senare del av program, termin 3 vid Högskolan i Halmstad varav 18 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad