Antagningspoäng för Civilingenjör i datateknik vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-13000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.21 15.71 0.55 0.00 0.00
Urval 2 15.21 15.71 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör i datateknik vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.21 i urvalsgrupp BI, 15.71 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

426

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

62

Under HT2020 sökte 426 personer till Civilingenjör i datateknik vid Högskolan i Halmstad varav 44 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 62 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 48 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.91 14.48 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i datateknik vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.91 i urvalsgrupp BI, 14.48 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

339

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

62

Under HT2019 sökte 339 personer till Civilingenjör i datateknik vid Högskolan i Halmstad varav 43 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 67 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 56 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 14.20 0.65
Urval 2 14.07 14.20 0.65 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i datateknik på Högskolan i Halmstad 16.70 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

361

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 361 personer till Civilingenjör i datateknik vid Högskolan i Halmstad varav 31 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 61 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 51 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 15.49 1.00 0.00
Urval 2 13.65 15.49 0.85
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i datateknik vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.05 i urvalsgrupp BI, 15.49 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 359 personer till Civilingenjör i datateknik vid Högskolan i Halmstad varav 33 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 56 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 51 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 14.00 0.70
Urval 2 15.30 14.00 0.80
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör i datateknik på Högskolan i Halmstad 15.30 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

41

Under HT2014 sökte 236 personer till Civilingenjör i datateknik vid Högskolan i Halmstad varav 18 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 45 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 38 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad