Antagningspoäng för Civilingenjör i intelligenta system vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-13026

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör i intelligenta system vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

176

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

27

Under HT2018 sökte 176 personer till Civilingenjör i intelligenta system vid Högskolan i Halmstad varav 12 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 31 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 22 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad