Antagningspoäng för Dataingenjör vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-13001

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.11 13.96 0.45 99.99 0.00
Urval 2 13.35 14.80 0.45 99.99
Höstterminen år 2016 hade Dataingenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 12.11 i urvalsgrupp BI, 13.96 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

294

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

34

Under HT2016 sökte 294 personer till Dataingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 52 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 37 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 28 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 12.74 0.65 99.99 0.00
Urval 2 13.20 12.74 0.70 99.99
Höstterminen år 2015 hade Dataingenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, 12.74 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

233

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

33

Under HT2015 sökte 233 personer till Dataingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 37 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 40 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 30 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 12.20 0.35 99.99 0.00
Urval 2 13.60 12.20 0.35 99.99
Höstterminen år 2014 hade Dataingenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 12.20 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

207

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 207 personer till Dataingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 33 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 34 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 29 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad