Antagningspoäng för Digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-13021

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 16.47 0.65 0.00 0.00
Urval 2 15.79 15.31 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 16.47 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

74

Antagna urval 2

48

Under HT2020 sökte 402 personer till Digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad varav 73 i första hand. Totalt antogs 74 personer i det första urvalet varav 36 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 25 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.09 15.30 0.70 0.00 4.00
Urval 2 14.01 15.30 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.09 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

388

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

52

Under HT2019 sökte 388 personer till Digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad varav 81 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 51 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 34 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.47 14.31 0.70 0.00 0.00
Urval 2 13.30 14.20 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.47 i urvalsgrupp BI, 14.31 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

405

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 405 personer till Digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad varav 60 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 48 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 37 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.55 15.15 0.70 3.50
Urval 2 13.89 14.20 0.70 3.00
För höstterminen år 2017 hade Digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 14.55 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 402 personer till Digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad varav 63 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 48 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 39 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 15.15 0.70 3.00
Urval 2 16.50 15.34 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

346

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 346 personer till Digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad varav 60 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 38 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 25 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 14.79 0.70 0.00
Urval 2 15.30 14.09 0.70
För höstterminen år 2015 hade Digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 14.79 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

332

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 332 personer till Digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad varav 57 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 31 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 24 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 13.52 0.55 0.00
Urval 2 13.20 13.52 0.50
För höstterminen år 2014 hade Digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 13.52 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

224

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 224 personer till Digital design och innovation vid Högskolan i Halmstad varav 41 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 31 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 27 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad