Antagningspoäng för Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10003

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 17.35 0.85 0.00 0.00
Urval 2 17.58 16.88 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1090

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

72

Under HT2020 sökte 1090 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 105 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 50 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 36 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.06 16.52 0.85 0.00 0.00
Urval 2 17.05 16.35 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.06 i urvalsgrupp BI, 16.52 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

984

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 984 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 98 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 53 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 38 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.98 16.85 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.78 16.85 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.98 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1255

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 1255 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 84 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 49 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 39 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.86 17.23 1.10 0.00
Urval 2 17.24 16.76 0.95
För höstterminen år 2017 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 17.86 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1370

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

63

Under HT2017 sökte 1370 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 95 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 39 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 32 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.07 1.10 0.00
Urval 2 17.90 18.07 1.10
För höstterminen år 2016 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.07 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1474

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 1474 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 109 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 25 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 24 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 19.33 1.20 0.00
Urval 2 19.05 19.23 1.20
För höstterminen år 2015 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 19.33 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1639

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

36

Under HT2015 sökte 1639 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 95 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 16 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 12 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.12 19.05 1.15 0.00
Urval 2 18.80 19.05 1.15
För höstterminen år 2014 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 19.12 i urvalsgrupp BI, 19.05 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1549

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 1549 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 100 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 14 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad