Antagningspoäng för Elektroingenjör vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-13002

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.04 15.96 0.50 99.99 0.00
Urval 2 15.40 15.96 0.85 99.99
Höstterminen år 2016 hade Elektroingenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.04 i urvalsgrupp BI, 15.96 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

145

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 145 personer till Elektroingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 15 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 19 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 12 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.67 14.29 0.70 99.99 0.00
Urval 2 16.67 14.29 0.70 99.99
Höstterminen år 2015 hade Elektroingenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.67 i urvalsgrupp BI, 14.29 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

13

Under HT2015 sökte 140 personer till Elektroingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 19 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 16 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 13 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 11.48 0.70 99.99
Urval 2 16.20 12.49 0.70 99.99
Höstterminen år 2014 hade Elektroingenjör vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 11.48 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 119 personer till Elektroingenjör vid Högskolan i Halmstad varav 16 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 13 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 11 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad