Antagningspoäng för Energiekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10004

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Energiekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 47 personer till Energiekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 8 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 3 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.84 0.75 0.00
Urval 2 14.80 13.85 0.70
För höstterminen år 2015 hade Energiekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.84 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

217

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

48

Under HT2015 sökte 217 personer till Energiekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 34 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 29 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 23 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 15.96 0.85 0.00
Urval 2 16.15 15.50 0.80
För höstterminen år 2014 hade Energiekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 15.96 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

237

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 237 personer till Energiekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad varav 33 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 14 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad