Antagningspoäng för Energiingenjör - förnybar energi vid Högskolan i Halmstad

Programkod: HH-10018

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 13.45 0.65 99.99
Urval 2 13.45 1.00 99.99
Höstterminen år 2016 hade Energiingenjör - förnybar energi vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 13.45 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 152 personer till Energiingenjör - förnybar energi vid Högskolan i Halmstad varav 23 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 22 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 10 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 11.44 0.05 99.99 0.00
Urval 2 21.99 11.44 0.50 99.99
Höstterminen år 2015 hade Energiingenjör - förnybar energi vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 11.44 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 21 personer till Energiingenjör - förnybar energi vid Högskolan i Halmstad varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 14.20 0.50 99.99 0.00
Urval 2 13.30 15.34 0.50 99.99
Höstterminen år 2014 hade Energiingenjör - förnybar energi vid Högskolan i Halmstad antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

29

Under HT2014 sökte 173 personer till Energiingenjör - förnybar energi vid Högskolan i Halmstad varav 29 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 25 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 20 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Halmstad

Andra utbildningar i Halmstad